Poskytujeme pravidelnú údržbu, aby celý systém správne fungoval. Predchádzame tak poruchám a snažíme sa o dlhodobý a bezproblémový chod zariadenia.
Revízia tesnosti zariadení, čistenie vonkajších a vnútorných zariadení, vaničky kondenzu, čistenie filtrov, vymenníkov zariadení, kontrola el. dopojenia, kontrola tepelnej izolácie rozvodu chladivá, celková kontrola a nastavenie správnej funkčnosti zariadenia.