Vykonávame kompletnú dodávku a montáž, chladiacich a klimatizačných zariadení, vrátane ich umiestnenia, zapojenie a uvedenie do prevádzky. Robíme dodávky a montáž rôznych druhov (Split, Multisplit, VRV…) a značiek. Dbáme na maximálnu účinnosť, tichú a ekologickú prevádzku zariadení.