Vykonávame kompletnú dodávku a montáž tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlá sú ekonomicky výhodným riešením na kúrenie a ohrej úžitkovej vody. Spravidla montujeme tepelné čerpadlá založené na princípe vzduch-voda.